HB 101 có phải là phân bón?

HB 101 dạng hạt
HB 101 dạng hạt

HB 101 không phải là phân bón, cũng không phải là dịch vi sinh, không phải là thuốc nông nghiệp.

HB 101 được OMRI của Mỹ chứng nhận là một chiết suất tự nhiên, hợp chất hữu cơ bổ trợ quá trình sinh trưởng, được kiến nghị sử dụng trong quá trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

0/5 (0 Reviews)

Trả lời