Tại sao nhiều lúc HB 101 không có hiệu quả?

Nếu dùng HB 101 không có hiệu quả, thường có 4 nguyên nhân như sau:

1. Phun không đủ ướt:

Cải thiện: HB 101 được hòa vào nước để phun lên mặt lá, tưới ướt gốc cây, nên chú ý tưới đẫm lá và gốc tùy theo loại cây, và định kỳ đều đặn tưới, hiệu quả sẽ rất tốt

2. Dùng kèm với các thuốc thực vật có Cu (đồng), thuốc có tính kiềm, phân bón có tính kiềm

Cải thiện: tách HB 101 và các loại thuốc khác ra sử dụng riêng

3. Trước khi phun HB 101 lại phun thuốc kết dính lá, dẫn đến HB 101 không thể hấp phụ trên bề mặt lá,

Cải thiện: khuyến nghị không nên dùng HB 101 với các thuốc kết dính, hoặc tưới trực tiếp vào gốc hiệu quả cũng như tưới lá

4. Phun các loại thuốc khác có tính kết dính, có tính dầu, CaSO4, Bordeaux mixture, các dung dịch có tính kết tủa làm ảnh hưởng quá trình hấp phụ của lá

Cái thiện: tưới trực tiếp vào gốc

0/5 (0 Reviews)

Trả lời